Adatvédelmi irányelvek

Netsource Online Kft. (továbbiakban Adatkezelő) ezúton tájékoztatja a szelloztetogep.hu, netsource.hu, kozpontiszelloztetes.hu, weblapuzemeltetes.hu, hoszivattyuonline.hu, ubbink.kozpontiszelloztetes.hu domain neveken elérhető weboldalak és a weboldalakhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett, a weboldalra látogatók és a weboldalon elérhető szolgáltatásokat igénybe vevők, elektronikus levelezés által kapcsolatban lévők (a továbbiakban Érintett) adatainak kezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi, adatkezelési elveket, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

1. Az Adatkezelő adatai, elérhetősége

Az adatok kezelője a Weboldalakat üzemeltető Netsource Online Korlátolt Felelősségű Társaság .

Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Bártfai utca 44/B.
Cégjegyzékszáma: 07-09-018649
Képviseli: Takács Lajos ügyvezető
E-mail címe: info@netsource.hu

Adószám: 14048162-2-07.
Közösségi adószám: HU14048162.
A közösségi adószám nyitásának dátuma: 2007/09/26.

Cím: 8000, Székesfehérvár, Bártfai utca 44/B.
Statisztikai számjel: 14048162-6201-113-07.
Tárhelyszolgáltató: INTEGRITY Kft (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. V. em. 5028. szoba)

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az Netsource Online Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyet az alábbiakban részletezünk.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a magyar jog az irányadó.

Amennyiben az Ön országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknál szigorúbb szabályokat rendelnek a felek részére, Ön köteles azoknak eleget tenni. Ön azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő felelősségét a jelen Adatkezelési Tájékoztatóra irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg, és felelősségét a vonatkozó jogszabályok és bírósági döntések alapján lehetséges legteljesebb mértékig kizárja a Érintett országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért.

Az Netsource Online Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban GDPR);
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotörvény, Infotv.)
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

3. Adatkezelések céljai,jogalapjai és idejei

3.1. Weboldal használatával összefüggésben gyűjtött adatok

3.1.1. Sütik (Cookie-k) kezelése

A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Webáruházakra jellemző sütik az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt” sütik, a biztonsági sütik.

 • Átmeneti (session) cookie: a session sütik az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a sütik arra szolgálnak, hogy a Weboldal hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
 • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a sütik hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Kezelt adatok köre: IP cím, látogatás dátum, időpont.

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi Érintett.

Az adatkezelés célja: Az Érintettek egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a session sütik esetében a honlapok látogatásának befejezéséig, míg más esetben maximum 30 napig tart.

Az adatkezelés jogalapja:: az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. (GDPR 6. cikk (1) a) pontja).

3.1.2. Sütik törlése / módosítása

Az Érintettnek joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A Weboldal tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban az Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek sütikat, web beacon-okat a az Érintett számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy az Érintettnek a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

Személyes adat gyűjtésére és kezelésére, valamint az adott Érintettel történő felhasználására és beazonosítására nem kerül sor.

Az Adakezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jeleníthetik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) sütik segítségével tárolják, hogy az Érintett korábban már látogatást tett az Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket az Érintettnek (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

A Weboldalon korábban megadott hozzájárulások ezen a linken módosíthatóak: Sütibeállítások módosítása

3.1.3. Facebook által elhelyezett sütik

A Facebook által elhelyezett sütikról bővebben a https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/ címen tájékozódhat, ahol a cookiek letiltásával kapcsolatban is informálódhat.

3.1.4. Google Analytics által elhelyezett sütik

A Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatása. A Google Analytics az Érintett számítógépén tárolt sütik segítségével elemzi a Weboldalon létrejött felhasználói interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a Weboldalon használójának önkéntes hozzájárulása. Az analitikai célú sütik anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki.

A Google Analytics sütik által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google az Adakezelő megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Weboldalon használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen az Adatkezelő felé. A Google Analytics alkalmazás keretében – a böngészőn keresztül továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal.

A Google Analytics analitikai célú sütiket használ. A Google Analytics által használt sütikről további információ megtekinthető a következő linken:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#analyticsjs

3.1.5. Google Adwords

A Weboldal a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód sütikat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Weboldal felhasználói letilthatják ezeket a sütikat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

A Google által használt sütikról (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu

A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu

3.2. Személyes adatok kezelése

3.2.1. Kapcsolat felvételi űrlap http://kozpontiszelloztetes.hu/index.php#contact

Kezelt adatok köre: Név, E-mail cím, Tárgy, Üzenet

Az érintettek köre: A weboldalt látogató, aki a weboldali űrlap kitöltésével kíván kapcsolatba lépni az Adatkezelővel és kitölti az űrlapot az adataival.

Az adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel felvétele az Érintettel

Az adatkezelés időtartama:A jelentkezés során megadott személyes adatokat az Adatkezelő addig kezeli, amíg az Érintett nem kéri adatainak a törlését. (kivételt képeznek ez alól azon személyes adatok, melyeknek megőrzését jogszabály írja elő, például számla megőrzés)

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. (GDPR 6. cikk (1) a) pontja).

3.2.2. kozpontiszelloztetes.hu – Árajánlatkérési megkereséssel kapcsolatban kapott személyes adatok

Kezelt adatok köre: Név, E-mail cím, Telefonszám, Építkezés címe, alaprajz és egyéb gépészeti adatok.

Az érintettek köre:Az Adatkezelőtől szellőztető rendszer kivitelezésére, tervezésére árajánlat kérők.

Az adatkezelés célja: Árajánlat elkészítése, szakmai szempontok alapján

Az adatkezelés időtartama:A jelentkezés során megadott személyes adatokat az Adatkezelő addig kezeli, amíg az Érintett nem kéri adatainak a törlését. (kivételt képeznek ez alól azon személyes adatok, melyeknek megőrzését jogszabály írja elő, például számla megőrzés)

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. (GDPR 6. cikk (1) a) pontja).

3.2.3. szelloztetogep.hu – Webáruházban történt vásárlással kapcsolatban kapott személyes adatok

Kezelt adatok köre: Név, E-mail cím, Telefonszám, számlázási cím. Szállítási cím.

Az érintettek köre:Az Adatkezelőtől vásárlók.

Az adatkezelés célja: Vásárlás teljesításe, számlázás.

Az adatkezelés időtartama:A jelentkezés során megadott személyes adatokat az Adatkezelő addig kezeli, amíg az Érintett nem kéri adatainak a törlését. (kivételt képeznek ez alól azon személyes adatok, melyeknek megőrzését jogszabály írja elő, például számla megőrzés)

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. (GDPR 6. cikk (1) a) pontja).

4 . Adattovábbítás

Az Adatkezelő csak az adott Érintett kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek az Érintett azonosítására alkalmas adatokat, kivéve jogszabályi kötelezettségen alapuló adattovábbítást, például NAV Online és egyéb számla adatszolgáltatás.

Személyes adatok harmadik országba történő továbbítására akkor kerülhet sor, ha az Érintett ehhez hozzájárul.

5 . Adatfeldolgozók

INTEGRITY Kft
(1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. V. em. 5028. szoba)
Tevékenység: Tárhelyszolgáltató

Takarék Kereskedelmi Bank Zrt.
(1082 Budapest, Üllői út 48.)
Tevékenység: Pénzügyi szolgáltató, az érintett adatok az átutalásos fizetést választó Előfizetők neve, bankszámlaszáma, címe lehetnek nála kezelés alatt.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(1054 Budapest, Széchenyi u. 2. , postacím: 1373 Budapest, Pf. 561.)
Tevékenység: Adaszolgáltatási kötelezettség, magányszemély nevére kiállított számlák esetén. A havi adatszolgáltatás teljesítésa a PTGSZLAH adatlappal történik jelenleg.


Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja az Érintetteket.

Az Netsource Online Kft. igénybe vehet olyan adatfeldolgozót, aki

 • a kezelt személyes adatokhoz nem férhet hozzá,
 • a kezelt személyes adatokat nem tudja megismerni,
 • a kezelt személyes adatot csak olyan mértékben tudja megismerni vagy képes azokhoz hozzáférni, hogy az adatokból érintett azonosítására nem képes akkor sem, ha az érintettekről további adatokkal rendelkezik,
 • csak olyan adatokhoz fér hozzá, melyek már eleve nyilvánosak (publikusak),
 • csak álnevesített (pszeudonimizált), vagy titkosított, vagy olyan adatrejtett személyes adatokat tartalmazó adatokhoz fér hozzá, melyekből személyes adatokat visszafejteni vagy kinyerni nem tud, vagy csekély a valószínűsége, hogy álnevesített (pszeudonimizált) adatot azonosított vagy azonosítható személlyel össze tud kapcsolni,
 • csak statisztikai adatokhoz fér hozzá,
 • súlyos kár esetén kárelhárítást vagy megelőzést végez, katasztrófa elhárításban vesz részt, vagy emberi élet veszélye esetén működik közre,
 • távközlési szolgáltató (ideértve Internet-hozzáférés szolgáltatót is), akinek hálózatán adat csak áthalad, és legfeljebb átmenetileg tárolódik, illetve az adattovábbítás kapcsán szükséges vagy célszerű naplózást, monitorozást végzi,
 • csak monitorozó szolgáltatást végez,
 • adathordozó továbbítását végző szállító (pl. fuvarozó, futárszolgálat, posta),
 • csak objektum őrzését látja el,
 • a kezelt személyes adatokat nem jogosult megismerni, lemásolni és továbbítani, gondatlanul ilyet nem tehet, és csekély a valószínűsége, hogy jogosulatlan hozzáférést követhet el,
 • csak adathordozóhoz vagy azt kezelő informatikai eszközhöz fér hozzá, ilyen eszköz szervizélését, javítását, megsemmisítését végzi, és csekély a valószínűsége, hogy jogosulatlan hozzáférést követhet el,
 • csak statisztikai vagy napló adatokhoz fér hozzá biztonsági incidens kezelése vagy általa a Szolgáltató felügyelete alatt végzett biztonsági tanácsadás, felmérést, audit kapcsán,
 • ügyvéd vagy jogi szakértő,
 • más nem állandóan alkalmazott szakértő, akinek nem célja az adatok megismerése, hanem közreműködése technikai probléma, vagy fejlesztési, vagy karbantartási feladat ellátására terjed ki, személyes adatot csak korlátozottan ismerhet meg, tevékenység nem kapcsolódik konkrét személyes adatok megismeréséhez, továbbításához, tárolásához,
 • szoftver, hardver vagy hálózati támogatást nyújtó gyártó, szerviz, szolgáltató, akinek termékét vagy szolgáltatását állandóan vagy rendszeresen igénybe veszi az Adatfeldolgozó a szolgáltatása nyújtásához,
 • fizikai datacenter vagy fizikai szerver hoszting szolgáltatást nyújtó szolgáltató, ha csak datacenter vagy hoszting szolgáltatást nyújt az Adatfeldolgozó számára,
 • hulladékkezelést végző, aki megfelelő garanciát ad arra, hogy adathozzáférés a hulladékkezelés során nem történik,

6. Az Érintettet megillető jogok

6.1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

Az Érintettnek joga van arra, hogy az Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, ellenőrizze, hogy az Adatkezelő milyen adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Érintett az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban köteles eljuttatni az Adatkezelő részére és az igényelt adatokat írásban (elektronikusan vagy postai úton küldött levélben) adja meg Adatkezelő, szóbeli tájékoztatást ezzel összefüggésben nem ad.

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás a következő adatokra terjed ki:

 • kezelt adatok körének meghatározása: név, számlázási név, számlázási cím, email cím, telefonszám, igénybe vett szolgáltatások függően,
 • adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,
 • adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,
 • adatforrás megjelölése.

Adatkezelő a személyes adatok papíralapú vagy elektronikus másolatát első alkalommal ingyenesen biztosítja az Érintett részére. Az Érintett által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton kéri a másolat kiadást úgy, az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az Adatkezelő az Érintett rendelkezésére.

Az Érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy a 6. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 7. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

6.2. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Érintett által, írásban megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az Érintett által megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet ezen címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

6.3. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy írásbeli kérelme esetén Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az:

 • Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Adatkezelő az Érintettet, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

6.4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll: i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte; ii) Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; iii) Érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre, iv) Érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik, v) a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli; vi) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Érintett a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; ii) népegészségügy területét érintő közérdek alapján; iii) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy iv) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.5. Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy az Érintett megszerezhesse és a továbbiakban felhasználhassa Adatkezelő rendszerében megtalálható általa átadott „saját” adatait, saját céljaira és különböző szolgáltatókon keresztül. Minden esetben az Érintett által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (például statisztika, tranzakciós adatok stb.)

Az Érintett a rá vonatkozó, Adatkezelő rendszerében megtalálható személyes adatokat:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • jogosult más Adatkezelőhöz továbbítani,
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik Adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható Adatkezelő rendszerében.

Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy az Adatkezelő, meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult Érintett kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy az Érintett kérelmében megadja azon adatait, amelyek lehetővé teszik beazonosítását. Ezen adatok legalább: név, email cím, számlázási név, cím, telefonszám (igénybe vett szolgáltatásoktól függően). Az Érintett e jog keretében kizárólag azon adatainak a hordozhatóságát igényelheti, melyeket közvetlenül ő adott meg a 3. pontban meghatározott egyes szolgáltatások igénybevétele során. A jog gyakorlása nem jár autómatikusan az adatnak az Adatkezelő rendszereiből való törlésével, ezért az Érintett e jogának gyakorlását követően is használhatja Adatkezelő szolgáltatásait. Csak abban az esetben kerül törlésre adat, ha azt az Érintett kifejezetten kéri.

6.6. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Az Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is illetve az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezeli Adatkezelő.

Az Érintett tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) illetve hírlevélben, bármely részére küldött értesítő levélben esetén a levélben található leiratkozás linkre kattintva tud.

6.7. Kérelem teljesítésének határideje

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az 6.1.-6.6. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az Érintett másként kéri.

7. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett jogait emailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja. Telefonon keresztül bármely jog érvényesítésére nincs lehetőség.

Az Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név: Netsource Online Kft.
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Bártfai utca 44/B.
Email cím: info@netsource.hu

Érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az Érintettet. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása az Adatkezelőt terheli. Ha az Adatkezelőnek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Ha az Érintett nem ért egyet az Adatkezelő döntésével az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
 • Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

8. Adatvédelmi incidensek kezelése

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel Érintett személyes adatok körét, az Érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Ha az Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy egy adott incidens magas kockázattal jár az Érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az Érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

9. Linkek:

Az Adatkezelő weboldalán utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra (ideértve a bejelentkezési, megosztási lehetőségre mutató gombokat, logókat is), ahol az Adatkezelő semmilyen befolyással nem bír a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra.
Felhívjuk a Érintettek figyelmét, hogy ha ilyen linkekre ‘kattintanak’, akkor más szolgáltatók oldalaira kerülhetnek át. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy mindenképpen olvassák el ezeknek az oldalaknak a használatára érvényes adatkezelési szabályokat. Jelen Adatkezelési Tájékoztató csak az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalakra érvényes.
Amennyiben bármilyen adatát a Érintett külső weboldalon módosítja, törli, az nem fogja érinteni az Adatkezelő általi adatkezelést, az ilyen módosításokat a weboldalainkon is el kell végeznie.

10. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Érintett hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Az Érintett elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy az Érintett oldalán ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül az Érintett is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor a használatot követően mindenképpen jelentkezz ki a Weboldalról. Ha saját számítógépedről látogatod oldalunkat, akkor alkalmazástól függően bizonyos ideig bejelentkezve maradsz. Ez esetben is legyél körültekintő, hogy idegenek a számítógépéhez ne férjenek hozzá, ne tudjanak a Te nevedben tranzakciókat (feliratkozások, jelentkezések, megrendelések stb.) végrehajtani.

11. Profilalkotás

A Netsource Online Kft. egyes honlapjain alkalmazhatja a Google, Inc. által alkalmazott Google Analytics alkalmazást, illetve szolgáltatást.

Google Analytics: Az Adatkezelő Weboldalainak látogatottsági adatait a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika („Google Analytics”) webanalitikai szolgáltatás igénybevételével méri az Adatkezelő. A Google Analytics főleg belső sütik alapján állít össze jelentést a Google Analytics-ügyfelek webhelyein tapasztalt felhasználói interakciókról. A Google Analytics Hirdetési funkciói a Google-hirdetési sütik segítségével aktiválhatók– például a remarketing – a Google Display Hálózat olyan termékeire vonatkozóan, mint például az AdWords. Minden számítógép és eszköz, amely az internethez kapcsolódik, egyedi számot kap, ezt nevezzük IP-címnek (internetprotokoll-cím). Az ilyen számokat országok szerinti blokkokban osztják ki, egy IP-cím gyakran felhasználható annak az országnak, államnak/megyének és városnak az azonosítására, ahonnan a számítógép az internetre kapcsolódik. Mivel az internet működési elve miatt a webhelyek IP-címeket használnak, ezért a webhelyek tulajdonosai megismerhetik felhasználóik IP-címét még abban az esetben is, ha nem használják a Google Analytics szolgáltatást. A Google Analytics azonban csak azért gyűjti a webhely felhasználóinak az IP-címét, hogy megóvja a szolgáltatás biztonságát, illetve hogy a webhelytulajdonosok képet alkothassanak arról, hogy látogatóik a világ mely tájáról érkeznek (ezt „IP szerinti földrajzihely-meghatározásnak” is nevezik). A Google az adatokat a hagyományos fájlrendszerek vagy adatbázisok helyett teljesítményre optimalizált, kódolt formátumban tárolja. Az adatokat a hozzáférés megnehezítése és a redundancia miatt több fizikai és logikai köteten osztja el, hogy így elejét vegye az adatokkal való visszaélésnek. A Google alkalmazásai több helyre elosztott környezetben futnak. Az egyes ügyfelek adatait nem egyetlen gépen vagy gépcsoporton elkülönítve tartja, hanem a Google összes ügyfelének adatait (ügyfelek, vállalkozások, sőt a Google saját adatait) vegyesen, a Google számos homogén gépéből álló és a Google adatközpontjaiban elhelyezett, megosztott infrastruktúrában szétosztva tárolja. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.Lehetősége van arra is, hogy leiratkozzon a Google Analytics nyomon követéséről a jövőben, amennyiben letölti a Google Analytics Opt-out Browser Addon alkalmazást és azt telepíti a jelenlegi böngészőjéhez: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Bővebben: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

12. Egyéb rendelkezések

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek a netsource.hu Weboldalán keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett – tiltakozás esetét kivéve a Weboldalak vagy a szolgáltatások további használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.